CRM

Det koster betraktelig mindre å få en eksisterende kunde til å kjøpe mer, enn å få en ny kunde til å kjøpe like mye. Skal man lykkes med det, må man forstå kundens atferd og preferanser best mulig. For så å bruke kunnskapen på rett sted og i rett øyeblikk. Da skapes gode kundeopplevelser som igjen gir økt lojalitet, tilfredshet og gode ambassadører. Lykkes gjør vi når oppdragsgiver gjør seg fortjent til først å bli valgt og siden valgt igjen – gang på gang.