Community management

Community management handler om tilstedeværelse og dialog på sosiale medier. Det gjøres direkte på annonsørers egne sider og profiler, men også ved bruk av hashtags og tagging. Det er viktig å være tilstede på disse plattformene og å engasjere publikum gjennom dialog. Nøkkelord her er godt innhold, rask respons, og forståelse for tonen i de ulike plattformene.