Er du vår nye UX-designer?

FRIST: SNAREST

Vi søker etter en erfaren senior UX-designer som evner å gjøre innsikt og strategi til realitet.

Du har minst 5 års relevant erfaring, god forståelse for digital design og teknisk arkitektur. Det er absolutt ikke et minus om du har erfaring med optimalisering av opplevelser for e-commerce.

Vi jobber for å skape synergier mellom opplevelser, markedsføring og teknologi – og håper at du synes dette er like spennende som oss. Hos oss vil du jobbe med eksperter innen strategi, teknologi, kundedialog, analyse, konseptutvikling, merkevare, grafisk design og ikke minst front-end.

Som senior UX-Designer vil du være et bindeledd mellom flere av våre eksperter, og forvalte dette gjennom designsystem eller produksjon av eksperimenter for CRO.

Du ønsker å knytte kunder tettere til en merkevare ved å stadig lytte for å forbedre, eller overraske med innovasjon. Du er opptatt av kontinuerlig utvikling og holder deg oppdatert innen relevant teknologi, og kan være med å videreutvikle våre metoder og faglig nivå. TRY Dig jobber for å bryte ned interne siloer og fjerne friksjon for sluttbrukeren.

Vi etterstreber bruk av OKR basert på kundedialog, kundeløfter og strategiske beslutninger. Denne tilnærmingen gir oss stor forståelse for at samhandling er nøkkelen til god kontakt med både bruker og organisasjon.

 

 

Du har kanskje erfaring med:

  • Erfaring med ulike metodikker for design-thinking
  • Erfaring med å benytte deg av brukerinnsikt, tjenestedesign og personaliserte løsninger for å skape lojalitet, økt engasjement og gode kundeopplevelser
  • Kontinuerlig design og utvikling basert på innsikt fra kvantitativ data og kvalitativ brukerinnsikt
  • Inngående erfaring med Sketch, Figma, Adobe XD eller liknende design- og prototypeverktøy
  • Planlegge og gjennomføre design sprinter med kunder, samt etablere konkrete tiltak i etterkant

 

 

Typiske arbeidsoppgaver:

  • Designe og utvikle fremtidens brukeropplevelser for Norges største merkevarer
  • Oversette hårete forretningsmål til løsninger brukere faktisk vil ha
  • Teste og iterere på konsepter og løsninger frem til validering
  • Jobbe tett med utviklere og andre designere i smidige team
  • Identifisere forbedringsområder og strukurere planer mot et fremtidlig mål