Digital års- eller bærekraftsrapport i 2023?

Digital årsrapport og bærekraftsrapport

Tiden er inne for års- og bærekraftsrapportering. Ikke la det bli en rapport i skuffen, men presenter den i et format som engasjerer.

Vi har laget en modulbasert løsning, som gjør det enkelt og effektivt å sette opp digitale rapporter med god historiefortelling. Rapporten settes opp i tråd med organisasjonens visuelle stil og med egen dedikert URL. Overgangen til løsningen vil sømløst knyttes sammen med egne eksisterende kanaler.

Vil du vite mer om vår tjeneste for digitale års- og bærekraftsrapporter? Ta kontakt med maiken@try.no eller ved å fylle ut skjemaet.


Bruk rapporten som kommunikasjonskanal

I tillegg til å oppfylle de formelle kravene for årsberetninger og regnskap, bør en god årsrapport brukes til å fortelle en bredere historie om selskapet. En digital løsning gir mulighet til å fremstille innhold som nøkkeltall, fremtidsutsikter og økonomisk stilling på en tilgjengelig og levende måte.

Brukt riktig er årsrapporten (og andre rapporter selskapet må gi ut) en anledning til å fortelle historiene om menneskene, tjenestene, produktene og selskapets bidrag til samfunnet. Del selskapets milepæler og suksesser, samt eventuelle utfordringer og læringer. Slik blir årsrapporten mer fengende, og hjelper leseren å forstå selskapet på en dypere måte.

Virkemidler vi kjenner fra digital historiefortelling

 

Med et digitalt format kan vi bruke visuelle elementer som bilder, animasjon, illustrasjoner, infografikk og videoklipp til å støtte historiefortellingen i rapporteringen. Det gjør materien langt lettere å gå inn i, også for de som ikke sitter tettest på økonomien. Gjennom å visualisere og forenkle informasjonen kan vi også hjelpe leseren med å forstå. Det responsive designet gjør rapporten brukervennlig på tvers av flater.

Med en digital løsning kan også designet gjenbrukes og tilpasses med oppdatert innhold, og gjøre det fremtidige arbeidet med rapportering mer effektivt og strømlinjeformet.

For mer informasjon om rådgiving, design, innholdsproduksjon eller utvikling av en tilpasset digital års- eller bærekraftsrapport for din bedrift eller organisasjon, ta kontakt med maiken@try.no eller ved å fylle ut skjemaet.