Mappe med logo og illustrasjon av en ape

Rebranding

  • Industri Utdanning
  • Leveranse Identitet, profil
  • Levert av TRY Råd
  • År 2019

TRY har laget en ny visuell identitet for Utdanningsdirektoratet basert på direktoratets kommunikasjonsverdier og personlighet. Utviklet for å fungere over tid og i alle flater.

"Logoen representeres med en positiv, dynamisk og presis "U" som også viser at direktoratet har flere sider ved seg"

– Erling Andersen

tre logosymbol på hvit, svar og grønn sirkel
HubSpot Video

 

Rollups med logo og bilder av barn
Totebag med logo

Nøkkelpersoner