Animasjonsfilm som viser en lenke mellom Norges ledende miljø for innovasjonsrådgivning og offentlig finansiering av FoU-prosjekter, og bransjene som Igaidi jobber i. 

TRY Råd hadde ansvaret for utarbeidelsen av den visuelle merkevareendringen, inkludert en animert brandfilm, da Nofas endret navn til Igaidi.

Det nye merkevarenavnet, Igaidi, skal tydeligere beskrive selskapets arbeidsområder og identitet.

 

Første og siste bokstav i navnet er i, for innovasjon. Alle tjenester Igaidi utfører for sine kunder starter og slutter med nettopp innovasjon. Imellom de to i-ene står ordet gaid, som er den norske stavemåten på engelske «guide». Altså en ekspert som deler innsikt om et konkret tema og som veileder andre.

 

Over og til høyre for den siste i-en i logoen står et logosymbol i form av en blå pil. Pilen henspiller på at Igaidi som innovasjonsgaider bidrar til å vise retning for kundene som an kategoriseres i ti ulike bransjer. Igaidis slagord, «Gir liv til», fungerer som et prefiks for bruk i ulike sammenhenger, alt fra tjenesteområder til bransjer.

 

I animasjonsfilmen vi lagde for Igaidi brukte vi slagordet i kombinasjon med logosymbolet, og ved å løfte frem de ulike bransjene Igaidi jobber i. Det gjorde vi ved å duplisere logosymbolet og skape visuelle former med tydelige bransjeassosiasjoner.

  

Se filmen på hjemmesiden ->