KUNDEHISTORIE: UBCONNECT

Identitet og HubSpot-nettside

Selskapet

UBConnect

Industri

Telekom

Selskapets størrelse

150 + ansatte i fire forskjellige land

Leveranse

Ny identitetsplattform, visuell profil og nettside

Tidsperspektiv

3 måneder

Kunden

UBConnect er en markedsledende leverandør av digital infrastruktur for mobilnett i Norge. De designer, bygger og oppgraderer basestasjonene for neste generasjons mobilnett. UBConnect er en stadig viktigere deltaker i utvidelsen av 5G-nettverk i det europeiske markedet. I dag er de til stede i fire europeiske land og har mer enn 150 ansatte.

 

Utfordringen

5G-utbygging er et kappløp med tiden og et marked med stor konkurranse. UBConnect hadde en utdatert visuell profil og ingen klar kommunikasjonsstrategi. En klar kommunikasjons- og merkevarestrategi var viktig for å nå målsetningene om stor markedsekspansjon og vekst. 

 

Løsningen

I arbeidet med kommunikasjonsstrategien og identitetsplattformen gjennomførte vi strategiworkshoper med kundens ledergruppe. I tillegg gjennomførte vi intervjuer med ansatte, partnere, kunder og eiere. Vi kartla hvem UBConnect er, hva de står for, hvilken personlighet de har, hvilke verdier og ambisjoner de ønsker å strekke seg mot, hvordan de skal nå målgruppen og tiltrekke seg nye kunder og ansatte. Strategien som ble utformet dannet et godt grunnlag for videre arbeid med kommunikasjons- og markedesføringstiltak.

https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY%20Dig/Bilder/Blogg/UBConnect/Frame%20485%20(4).png
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY%20Dig/Bilder/Blogg/UBConnect/Frame%20505.png
"Vi er veldig fornøyde med den jobben dere har gjort og hvordan dere har hjulpet oss. Vi har fått veldig god respons fra kunder og partnere. TRY har ledet oss igjennom kreative prosesser og hjulpet oss med å fortelle vår historie på en helt annen måte enn vi selv kunne gjort. Vi har fått tydeliggjort vår identitet både internt og eksternt, og dette er veldig viktig for kulturbyggingen i vekstfasen vi står overfor. Jeg er veldig glad for å ha TRY som en partner og sparringspartner fremover."
– LASSE BJØRGAN, CEO I UBCONNECT
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY%20Dig/Bilder/Blogg/UBConnect/iPhone%2012%20_%2012%20Pro.png https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY%20Dig/Bilder/Blogg/UBConnect/Frame%20509.png
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY%20Dig/Bilder/Blogg/UBConnect/Rectangle%20211.png https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY%20Dig/Bilder/Blogg/UBConnect/Rectangle%20212.png