Kunde: Statskog Periode: 2019 Uttak: Nettside

Statskogmillionen - For friluftsliv og bruk av Norsk natur

Sammen med Statskog har vi laget en nettside som visualiserer midlene de gir ut til diverse grasrotsprosjekter i hele landet gjennom «Statskogmillionen».

 
 

Besøk Statskogmillionen 

https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/norsk%20natur.png

Bakgrunn

Statskog har årlig delt ut midler til diverse grasrotsprosjekter i hele landet gjennom «Statskogmillionen». Prosjektene som mottar støtte varierer i størrelse, men har til felles at de aktiver folk i friluft og bidrar til å skape møteplasser. Forut for utdelingen i 2019 ønsket Statskog å enda tydeligere tilgjengeliggøre informasjon rundt allerede utdelte midler.

 

Løsningen

Ved hjelp av WebGL teknologi lagde vi et oversiktlig norgeskart der publikum enkelt kan utforske og klikke på samtlige tiltak, i tillegg til å navigere via listevisning og søk. Inspirasjonen til det visuelle kommer fra brukervennlige kartløsninger og topografi lagt i et miljø som spiller på lag med temaet friluftsaktiviteter i skog og mark.

Hver tildeling har fått sin egen presentasjon med mulighet til å dele bilder av tiltaket. Vi lagde et sett med illustrasjoner med inspirasjon fra klassiske flora -og faunaillustrasjoner i blekk. Så dro vi de inn i vår moderne tid via animasjonene vi la på. Uttrykket er stilrent, og streken spiller i likhet med resten av designet på lag med de øvrige illustrasjonene i Statskog sin nye profil.

  •  

 

 

https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/statskog%20kart.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/statskog%20mobil%20og%20tablet.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/statskog%20app.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Statskog%20.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/statskog%20mobil%20og%20tablet%20green.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/statskog%20view.jpeg