Extreme conditions for humans. Perfect conditions for fish.
Kunde: Norges Sjømatråd

Seafood from Norway

INDUSTRI

Handel

PERIODE

2018/2019
Vi tar tatt ut det nye merkevarekonseptet til Norges Sjømatråd på en felles internasjonal løsning med et nytt helt visuelt utrykk.
 
 
Se nettsted
 

 

 
HubSpot Video
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Seafood_Town-1.png

Bakgrunn

 

Norges Sjømatråd er norsk fiskerinærings organ for markedsføring, markedsinnsikt og markedsadgang for norsk sjømat. Sjømatrådet jobber i følgende markeder; Sverige, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Portugal, Brasil, USA, Japan, Kina, Singapore og Sentral- og Vest-Afrika. Norsk sjømat profilers i disse markedene under merkevaren Seafood from Norway, og frem til nå har merkevaren blitt forvaltet av de forskjellige markedene selv. Det har resultert i ulike tolkninger av merkevaren fra marked til marked.

TRY Reklame fikk oppgaven med å lage et nytt felles merkevarekonsept for hvordan norsk sjømat skal profilers i alle markeder. I korte trekk går konseptet ut på at det skal fokusers på kvalitet igjennom å fortelle om nordmenn, vår tøffe og rene natur og havet.

TRY Apt sin oppgave var å lage en digital strategi for Seafood from Norway. Den resulterte i å samle alle markeders nettsider under en ny felles løsningen basert på det nye merkevarekonsept.

 

Løsningen

 

Vi laget et nytt visuelt uttrykk for Seafood From Norway på nett, med hovedfokus på store bilder og filmmateriell for å fortelle historien om nordmenn, vår tøffe, rene natur og havet.

Et av målene var å gjøre informasjonen mer lettfattet og visuelt spennende for sluttbrukerne. Siden inneholder mye ulike typer innhold, fra faktabaserte informasjonssider til oppskrifter og content historier rundt norsk sjømat.

Navigasjonen er lett tilgjengelig gjennom siden med en fast menybar og snarveier både i topp og bunn. For å reflektere enkelhet er designet bevist nedstrippet og produktet kommer i fokus. Fargebruken forsterker det etterlatte inntrykket av et kaldt, friskt norsk klima.

https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Seafood_screens.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Seafood.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/seafoodfrom_norway2B.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Seafood_page.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Seafood_page%20view.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/sea_food.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/Seafood_6C.jpeg