Realfag i tennis med Heather Watson

Gjennom sitt Morgendagens Helter-program har Statoil lange tradisjoner med å støtte talenter og talentutvikling innen idrett, kultur og realfag. I England har et av disse i flere år vært den unge tennisspilleren Heather Watson.

Statoil ønsker spesielt å stimulere interessen for realfag blant unge. “Realfag i tennis” var en tidsbegrenset konkurranse der engelske elever på videregående fikk muligheten å svare på spørsmål relatet til tennis og realfag, og samtidig lære litt om sammenhengen. Det er mye realfag i tennis.

Les mer