Bli med på å finne opp fremtiden!

Morgendagens løsninger trenger morgendagens helter. Prosjekt Fantasi er en konkurranse for barn og ungdom som vil være med å finne opp fremtiden. De beste idéene vil bli bygget og satt sammen til en utstilling som skal turnere utvalgte vitensentre i hele Norge. Bli med!

Kreativiteten og fantasien er kanskje de aller viktigste ressursene vi har og hvem har vel mer fantasi enn barn og ungdom? Statoil har en lang tradisjon for å støtte talentutvikling. De siste 10 årene har vi støttet barn og unge med å realisere sine drømmer og talenter gjennom Morgendagens Helter programmet. I år ønsket vi å fokusere på nettopp kreativitet og skaperkraft. Prosjekt Fantasi er en konkurranse som skal inspirere barn og ungdom til å bruke fantasien og finne opp fremtidens oppfinnelser. Fordi Morgendagens løsninger trenger morgendagens helter.
Konkurransen er et samarbeid mellom Statoil og fem regionale vitensentre i Norge; VilVite, Oslo Vitensenter v/Teknisk Museum, Vitensenteret i Trondheim, Nordnorsk Vitensenter og Vitenfabrikken v/Jærmuseet.

Les mer

Priser & oppmerksomhet

  • 1 x CSS Design Awards, Site of the day