Kunde: Akerhus Eiendom

Ny grafisk profil og nettsted

INDUSTRI

Eiendom

LEVERANSE

Identitet og nettside

LEVERT AV

TRY Apt
Vi har gitt Akershus Eiendom en ny drakt og nye oppdaterte nettsider.
 

Se nettsiden her 

 
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Akerhus%20papers%20coffee%20.jpeg
Bakgrunn

 

Akershus Eiendom var gjennom en re-branding i 2013 som resulterte i en profil med tilhørende designmanual. Siden den gang har profilen blitt vannet ut da Akershus Eiendom selv valgte å ikke følge den så nøye. Resultatet ble at de endte opp med en ganske utydelig profil. Dette kombinert med at de ønsket å revitalisere seg og fremstå som mer digitale og innovative, la det grunnlaget for en ny re-branding i 2019 og nye nettsider. Hovedmålgruppen er direkte oppdragsgivere og leietakere, men også andre stakeholders som f.eks: advokater, arkitekter og bymiljøetaten.

 

Løsningen

Utgangspunktet med den nye profilen var bryte med normen i bransjen, bli litt mer fargerik og leken, men fortsatt beholde seriøsiteten. Ønsket om å fremstå moderne og innovativ var viktig, samt tilpasse seg til digitale flater ettersom mer og mer av virksomheten går fra papir til digitalt. En av tjenestene som Akershus Eiendom leverer er markedsinnsikt. Dette har tidligere blitt levert i form av en trykt rapport. Den er nå integrert i nettsiden som en full digital opplevelse med artikler, data visualisering av grafer og ulike markedskart. Valg av typografi og design er gjort bevist for at Akerhus Eiendom enkelt kan ta i bruk dette på alle formater og flater de bruker i sitt daglige arbeid og dermed ha en helhetlig profil.

  •  
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Akershus%20eiendom%20screens%20.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20eiendom%20phones.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Akershus%20A%20gr%C3%B8n.jpeg https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akerhus%20e%20.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20ledig%20tekst.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20lediger%20lokaler.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/Akershus%20Eiendom%20tablets.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20map.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20map%20view.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/ny%20grafisk%20profil%20akershus.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20office.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/akershus%20books.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20flag.jpeg https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20navn.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/Parapaly%20ae.jpeg https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/visitt%20ae.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20information%20books.jpeg
https://6252589.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6252589/TRY/Website/Cases/akershus%20e%20.jpeg