Laks er viktig

Laks er viktig for Norge, Norges sjømatråd lanserte høsten 2017 en kampanje som skal synliggjøre hvor stor verdiskaping oppdrettsnæringen vil stå for i framtiden.

Det er i dag relativt lav kunnskap om sjømatindustrien blant nordmenn flest. Sjømat (70% lakseoppdrett) er en av næringene som kan overta etter oljen. Regjeringen har uttalt at man ønsker en femdobling av produksjonen frem mot 2050.

Les mer