Har du det i deg?

Kampanjen "Har du det i deg" var inne i sitt fjerde år. De tre foregående årene var fokuset å vise at lærere trenger hjerte og ryggrad i jobben sin. Det har fungert godt, men et stadig økende behov for lærere innen realfagene gjorde at vi endret litt på strategien. Vi bestemte oss for å fokusere på et selvsagt, men litt forsømt faktum: lærere må være kunnskapsrike.

“Har du det i deg” er et spørsmål med to mulige utfall, og kun de beste i blant oss bør få det positive. Testen skal ikke være lett, for læreryrket er ikke for alle.

Løsningen er en HTML-basert kanvastest som fungerer svært godt på de fleste skjermer, og da spesielt mobil og nettbrett. Bibliotek og animasjon er egenutviklet hos Apt.

Les mer

Priser & oppmerksomhet

  • 1 x Awwwards, Site of the month
  • 1 x Awwwards, Site of the day
  • 1 x FWA, Site of the Day
  • 1 x FWA, Mobile of the Day
  • 1 x Sølvtaggen
  • 1 x Gull i Visuelt, Interactive design
  • 1 x Sølv i Gullblyanten, Design