Anniken Riiser Hølbakken Designer, TRY Råd

anniken@try.no

TRY Råd

Anniken Riiser Hølbakken er en senior designer og illustratør med elleve års erfaring fra byrå, arbeid som in-housedesigner og som selvstendig næringsdrivende. I løpet av karrieren har Hølbakken jobbet med alt fra visuell identitet, konseptutvikling, redaksjonell design, illustrasjon, kampanje og innhold til sosiale medier og nettløsninger.

Hølbakken har en bachelorgrad og et årsstudium i visuell kommunikasjon og grafisk design fra Høgskolen i Buskerud og Norges Kreative Fagskole. De siste årene har blant annet jobbet for flere ulike departementer, LO-forbundene, organisasjoner og direktorater, samt et utvalg kommersielle kunder. Før hun kom til TRY jobbet hun som grafisk designer i konsernstab i Posten Norge.